Práca s počítačom

INFORMATIKA

 

 

Základné časti PC, OS Windows,
Práca s myšou

Grafický editor, Kopírovanie obrázka, Ďalšie úpravy obrázka

 

Textový editor, Úprava textu, 

Vkladanie objektov

Web stránky, Použitie informácií a antivírová ochrana

 

Elektronická správa, Používanie schránky, Práca s adresárom a priehradkami

Zošit procesora, Vkladanie údajov, Jednoduché výpočty, Grafika

PowerPoint, Šablóna návrhu, Vkladanie objektov, Konečná úprava 

Prostredie Imagine, Príkazy a procedúry, Práca s viacerými korytnačkami

 

 

 

O publikacii